Stowarzyszenia

Na terenie Gminy Augustów funkcjonują:

- Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”
- Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
- Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce