Oświata

Gmina Augustów prowadzi (stan na 2009r.):
- 7 szkół podstawowych – 508 uczniów
- 2 gimnazja – 275 uczniów
- 7 oddziałów przedszkolnych – 86 dzieci
- 4 punkty przedszkolne dla 61 dzieci w wieku 3-5 lat

Szkoły podstawowe posiadają swojego patrona oraz prawa do posiadania sztandaru. Przy szkołach znajdują się Izby Pamięci z wieloma eksponatami.

Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach
16-300 Augustów tel. 87 644 92 25
e-mail: zszwbialobrzegach1@op.pl
http://zsbialobrzegi.ugu.pl
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce
16-300 Augustów tel. 87 644 93 97
e-mail: spjanowka@poczta.onet.pl
http://spjanowka.republika.pl
Szkoła Podstawowa im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy
16-300 Augustów tel. 87 644 92 95
e-mail: sphubal@o2.pl
http://spkolnica.ugu.pl
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie
16-320 Bargłów tel. 87 643 21 67
e-mail: szkolanetta@box43.pl
http://szkolanetta.republika.pl
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach
16-300 Augustów tel. 87 644 20 09
e-mail: sp_rutki@wp.pl
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
16-300 Augustów tel. 87 643 68 05
e-mail: zarnowo2@poczta.onet.pl
http://spzarnowo.republika.pl
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
16-300 Augustów tel. 87 644 93 15
e-mail: jabskola@tlen.pl
Gimnazjum w Janówce
16-300 Augustów tel. 87 644 93 33, fax 87 644 93 33
e-mail: gimnazjum.janowka@poczta.onet.pl

Szkoły Podstawowe Gminy Augustów są aktywne w realizacji projektów i programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Realizowały zadania edukacyjne takie jak:
- „Akademia Jutra”,
- „Mały Archimedes”,
- „Równy Start”,
- „Równe Szanse”,
- „Świetlice środowiskowe domy równych szans” i inne.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie na terenie gminy powstały Kluby Przedszkolaka na Wsi. Projektem objęto dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, który przyczynił się do zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na wsi. Kontynuacją powyższego projektu jest zadanie pod nazwą „Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów”.

Dzięki realizacji tych programów zapewniono wychowanie przedszkolne dla ok. 25% dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Korzystając ze środków Unijnych przeprowadzono również modernizacje, budowy i remonty wielofunkcyjnych boisk przy szkołach.