Służby publiczne

Na terenie gminy znajdują się trzy poradnie medycyny rodzinnej ( Janówka , Osowy Grąd, Żarnowo Drugie).
Opieką społeczną z ramienia gminnych władz lokalnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ochroną przed żywiołami przyrody zajmuje się Ochotnicza Straż Pożarna mająca siedziby w Rutkach, Netcie, Topiłówce, Kolnicy, Jabłońskich, Prusce Wielkiej i Jeziorkach.