Atrakcje turystyczne

Funkcja turystyczno-wypoczynkowa gminy rozwija się głównie w formie turystyki pieszej, wodnej, konnej oraz wypoczynku pobytowego w kwaterach prywatnych, na campingach i biwakach nad jeziorami. Turyści mogą tu miło spędzić czas podziwiając krajobrazy, ciekawe ptactwo na jeziorze Kolno, uprawiając sporty wodne.
Przez terytorium Gminy Augustów przepływa Kanał Augustowski z dwiema śluzami: Białobrzegi i Borki; są wyznaczone również dwa szlaki piesze: żółty – z Augustowa przez Białobrzegi, Nettę do Bargłowa, a dalej do Ełku oraz zielony – z Augustowa przez Białobrzegi, Gabowe Grądy, Komaszówkę, Hutę do Jastrzębnej. Podczas wypraw często spotkać można przydrożne krzyże, stanowiące świadectwo historii i tradycji. Uwagę zwracają zarówno drewniane, pięknie rzeźbione, zdobione metalowymi zwieńczeniami oraz misternie kute w żelazie, wykonywane przez dawnych kowali, osadzone na kamiennych cokołach.
Ciekawe obiekty, które warto zobaczyć, znajdujące się na terenie Gminy Augustów to: młyn wodny w Białobrzegach ( drewniany, zbudowany na początku XX w., przebudowany ok.1975 r.), drewnianą kapliczkę z XIX –wiecznym krzyżem w ŻarnowieDrugim, cmentarzysko prajaćwieskie z okresu rzymskiego w Netcie, zespół dworski w Netcie Folwark (dwór drewniany z XIX/XX w., park), oryginalne zabudowania wiejskie w Kolnicy, Grabowie, Rutkach, Żarnowie. Spotkamy również zabytki przyrody, takie jak wiekowe lipy w Netcie Folwark – „Aleja Lip”, ponad 200-letnią sosnę – pomnik przyrody w Białobrzegach, dąb o obwodzie 6,43 m w Promiskach, okazałą topolę nad Kanałem Augustowskim w Netcie Pierwszej.
W Gabowych Grądach i Borze można zobaczyć domostwa staroobrzędowców, unikatowe łaźnie parowe „banie”, cmentarz i molennę (obiekt sakralny), ukazujące kulturę i religię tej mniejszości narodowej.