Położenie geograficzne

Gmina Augustów położona jest w północno-wschodniej części polski na Równinie Augustowskiej na skraju Województwa Podlaskiego. Otacza miasto Augustów, liczy 36 sołectw. Zajmuje powierzchnię 26.652 ha. Na terenie gminy przeważają lasy sosnowo-świerkowe. Pozostałą część zajmują olsy i lasy mieszane. Lasy są ostoją zwierzyny: dzika, łosia, jelenia, sarny, ptactwa. Występuje również starodrzew oraz chroniona lub rzadko występująca roślinność. Tereny jeziora Kolno stanowią unikalny rezerwat występowania łabędzia niemego. Ziemia Gminy Augustów jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Bogate środowisko naturalne oraz tradycyjna kultura rolna w gospodarstwach są atutami tego regionu.

Liczba ludności: ……………ok. 7000
Liczba gospodarstw rolnych ……….1877
Powierzchnia upraw rolnych ………. 59 %
Powierzchnia lasów …………….  32 %
Powierzchnia wód ………………. 1,47 %