Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
CENTRUM  KULTURY  I  BIBLIOTEKA
Gminy Augustów w Żarnowie


Adres


dzien_animatora_kultury_2017 (1) dzien_animatora_kultury_2017 (2) dzien_animatora_kultury_2017 (3)
dzien_animatora_kultury_2017 (4) dzien_animatora_kultury_2017 (5) dzien_animatora_kultury_2017 (6)
dzien_animatora_kultury_2017 (7) dzien_animatora_kultury_2017 (8) dzien_animatora_kultury_2017 (9)
dzien_animatora_kultury_2017 (10) dzien_animatora_kultury_2017 (11) dzien_animatora_kultury_2017 (12)
dzien_animatora_kultury_2017 (13) dzien_animatora_kultury_2017 (14) dzien_animatora_kultury_2017 (15)
dzien_animatora_kultury_2017 (16) dzien_animatora_kultury_2017 (17) dzien_animatora_kultury_2017 (18)
dzien_animatora_kultury_2017 (19) dzien_animatora_kultury_2017 (20) dzien_animatora_kultury_2017 (21)
dzien_animatora_kultury_2017 (22) dzien_animatora_kultury_2017 (23) dzien_animatora_kultury_2017 (24)
dzien_animatora_kultury_2017 (25) dzien_animatora_kultury_2017 (26) dzien_animatora_kultury_2017 (27)
dzien_animatora_kultury_2017 (28) dzien_animatora_kultury_2017 (29) dzien_animatora_kultury_2017 (30)
dzien_animatora_kultury_2017 (31) dzien_animatora_kultury_2017 (32) dzien_animatora_kultury_2017 (33)
dzien_animatora_kultury_2017 (34) dzien_animatora_kultury_2017 (35) dzien_animatora_kultury_2017 (36)
dzien_animatora_kultury_2017 (37) dzien_animatora_kultury_2017 (38) dzien_animatora_kultury_2017 (39)
dzien_animatora_kultury_2017 (40) dzien_animatora_kultury_2017 (41) dzien_animatora_kultury_2017 (42)
dzien_animatora_kultury_2017 (43) dzien_animatora_kultury_2017 (44) dzien_animatora_kultury_2017 (45)
dzien_animatora_kultury_2017 (46) dzien_animatora_kultury_2017 (47) dzien_animatora_kultury_2017 (48)
dzien_animatora_kultury_2017 (49) dzien_animatora_kultury_2017 (50) dzien_animatora_kultury_2017 (51)
dzien_animatora_kultury_2017 (52) dzien_animatora_kultury_2017 (53) dzien_animatora_kultury_2017 (54)
dzien_animatora_kultury_2017 (55) dzien_animatora_kultury_2017 (56) dzien_animatora_kultury_2017 (57)
dzien_animatora_kultury_2017 (58) dzien_animatora_kultury_2017 (59) dzien_animatora_kultury_2017 (60)
dzien_animatora_kultury_2017 (61) dzien_animatora_kultury_2017 (62) dzien_animatora_kultury_2017 (63)
dzien_animatora_kultury_2017 (64) dzien_animatora_kultury_2017 (65) dzien_animatora_kultury_2017 (66)
dzien_animatora_kultury_2017 (67) dzien_animatora_kultury_2017 (68) dzien_animatora_kultury_2017 (69)
dzien_animatora_kultury_2017 (70) dzien_animatora_kultury_2017 (71) dzien_animatora_kultury_2017 (72)
dzien_animatora_kultury_2017 (73) dzien_animatora_kultury_2017 (74) dzien_animatora_kultury_2017 (75)
dzien_animatora_kultury_2017 (76) dzien_animatora_kultury_2017 (77) dzien_animatora_kultury_2017 (78)
dzien_animatora_kultury_2017 (79) dzien_animatora_kultury_2017 (80) dzien_animatora_kultury_2017 (81)
dzien_animatora_kultury_2017 (82) dzien_animatora_kultury_2017 (83) dzien_animatora_kultury_2017 (84)
dzien_animatora_kultury_2017 (85) dzien_animatora_kultury_2017 (86) dzien_animatora_kultury_2017 (87)
dzien_animatora_kultury_2017 (88) dzien_animatora_kultury_2017 (89) dzien_animatora_kultury_2017 (90)
dzien_animatora_kultury_2017 (91) dzien_animatora_kultury_2017 (92) dzien_animatora_kultury_2017 (93)
dzien_animatora_kultury_2017 (94) dzien_animatora_kultury_2017 (95) dzien_animatora_kultury_2017 (96)
dzien_animatora_kultury_2017 (97) dzien_animatora_kultury_2017 (98) dzien_animatora_kultury_2017 (99)
dzien_animatora_kultury_2017 (100) dzien_animatora_kultury_2017 (101) dzien_animatora_kultury_2017 (102)
dzien_animatora_kultury_2017 (103) dzien_animatora_kultury_2017 (104) dzien_animatora_kultury_2017 (105)
dzien_animatora_kultury_2017 (106) dzien_animatora_kultury_2017 (107) dzien_animatora_kultury_2017 (108)
dzien_animatora_kultury_2017 (109) dzien_animatora_kultury_2017 (110) dzien_animatora_kultury_2017 (111)
dzien_animatora_kultury_2017 (112) dzien_animatora_kultury_2017 (113) dzien_animatora_kultury_2017 (114)
dzien_animatora_kultury_2017 (115) dzien_animatora_kultury_2017 (116)
Galeria
Żarnowo Drugie 16
16-300 Augustów

tel./fax. 87 643 6950
e-mail: centrum@centrum-zarnowo.pl
Pani dyrektor podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło podtrzymywania kultury regionu i jej rozwoju, życząc dalszej wytrwałości i satysfakcji z pełnienia takich misji.
     Część oficjalną programu zakończył występ koła muzycznego działającego przy Centrum.
                                         DZIEŃ ANIMATORA KULTURY

                                    8 - 15 Tydzień Bibliotek  „Biblioteka. Oczywiście!” - hasło 2017r.

     11 maja 2017 r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Animatora Kultury i Tygodnia Bibliotek.
     O godzinie 9.00,  rozpoczęło się  III Gminne Dyktando dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Augustów.
     Natomiast o godz. 10.00   p. dyrektor Elżbieta Sierzputowska   powitała wszystkich zaproszonych gości. Byli to: przedstawiciele władz samorządowych  p. wójt Zbigniew  Buksiński, radni Gminy Augustów, miejscowi sołtysi,  prezesi i przedstawiciele stowarzyszeń z terenu Gminy Augustów w tym OSP, zespół „Riabina”, twórcy ludowi, przedstawiciele mediów, aktywni czytelnicy , laureaci Przeglądu Piosenki Ludowej wraz z opiekunami, zespoły działające prze Centrum   pracownicy oraz przyjaciele.  W swoim przemówieniu pani dyrektor  nawiązała do roli kultury w życiu człowieka, a następnie - istoty święta Animatora Kultury i Dnia Bibliotekarza (8 maja). Słowa podziękowań za wspieranie działań  skierowała do władz samorządowych, osób zaangażowanych w krzewienie kultury oraz jej sympatyków. Podziękowania za wsparcie trafiły też do ks. Proboszcza, radnych i sołtysów.

     Życzenia i podziękowania  przekazał  p. wójt Zbigniew Buksiński pracownikom i wszystkim animatorom.
Szczególnego znaczenia nabrały tu słowa związane z tematem, a mianowicie „pracy” i „pasji”. Praca - z ludźmi i dla ludzi - w szeroko pojętej kulturze i pasja - jako działania płynące z „potrzeby serca”. Efekty pracy i pasji zaprezentowane zostały w programie artystycznym. Na początku wystąpiły zespoły działające przy Centrum : zespół wokalny prowadzony przez Emila Mankiewicza oraz zespół  taneczny „Gwiazdeczki”, kierowany przez p. Halinę Poźniakowską.
Następnie zaprezentowali się soliści i zespoły, laureaci tegorocznego, kwietniowego „Gminnego Przeglądu Piosenki Ludowej”:
  •   Aniela Nowik -SP w Białobrzegach „Czerwone jagody”   op. Ewa Cich
  •   Weronika Bożewicz  - SP w Janówce „Od Buczka do Buczka” op. Joanna Pożarowska
  •   zespół z klas 0-II z SP w Jabłońskich, „Panna Marzaneczka” op. Elżbieta Złotkowska , Marzena Siedlecka
  •   zespół z klas I -III ze SP w Janówce,  „Krakowiaczek” op. Elżbieta Malinowska, Irena Kareło, Wanda Tkaczuk
  •   zespół z klas IV-VI ze SP w Jabłońskich,  „Za górami, za lasami”. op. Alina Kotarska
     Kolej przyszła na podsumowanie pasji osób dorosłych - twórców ludowych. Tu nastąpiły oficjalne podziękowania dla osób działających na tej niwie. Jako pierwsze zaprezentowały się panie z zespołu „Riabina”, kultywujące kulturę i tradycje mniejszości narodowej i wyznaniowej - staroobrzędowców. Ich występ, jak zwykle, zakończył się aplauzem publiczności.  Za akcenty muzyczne w miejscowym krajobrazie kulturowym podziękowania otrzymali też przedstawiciele rodziny muzykującej - państwo Teresa i Andrzej Zysko.
     Miejscowym obchodom święta 11. maja towarzyszyła wystawa twórczości ludowej, na której można było podziwiać inwencję twórczą i kunszt wykonawców kwiatów z bibuły, dzianych poduszek, serwetek, maskotek, lalek, biżuterii. Podziękowania za całokształt twórczości otrzymały osoby, których wytwory rękodzielnicze można podziwiać w różnych miejscach i przy różnych okazjach, w tym  - p. Helena Kalisz, p. Bożena Michniewicz, p. Teodozja Gudanowska, p. Lucyna Rółkowska, p. Danuta Klukowska, p. Katarzyna Gregorowicz, p. Bożena Klimaszewska, p. Krzysztof Sturgulewski, p. Helena Miszkiel.
     Kolejne słowa wdzięczności popłynęły w kierunku bibliotekarzy  i aktywnych  czytelników z  miejscowych bibliotek,  przedstawicieli  animatorów kultury, działających przy siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych,  świetlicowej OSP w Netcie p. Wiesławie Turowskiej i twórczyniom p. Annie Miklaszewskiej , p. Agnieszce  Klimowicz-Ignatowskiej, p. Beacie  Szczęsnej.
W czasie trwania części artystycznej, panie z komisji w składzie: Lucyna Lewkiewicz, Alicja Trocka, Małgorzata Grzęda dzielnie pracowały nad sprawdzaniem III Gminnego Dyktanda w ilości 12 prac i jego podsumowaniem. Zwycięstwo w dziedzinie poprawności pisania w języku polskim odniosła p. Martyna  Daraszkiewicz z Topiłówki, która stała się zdobywczynią trofeów - statuetki i pióra, które wręczył pan wójt  p. wójt Zbigniew Buksiński.
Na koniec spotkania p. dyrektor podziękowała wszystkim osobom za przybycie, zachęcając jednocześnie do dalszego
korzystania z oferty Centrum  w Żarnowie i Filiach w Janówce, Rutkach, Białobrzegach, Borze i Netcie Folwark.

Najaktywniejsi czytelnicy bibliotek Gminy Augustów :

1. Żarnowo                                                                      2. Janówka
    Kazimierz Gudanowski                                                      Martyna Daraszkiewicz
    Anna Kowalewska                                                             Janina Milewska

3. Netta Folwark                                                             4. Rutki
    Urszula Gałańczuk                                                             Dorota Cybulska
    Maria Kadaj                                                                       Beata Chylińska

5. Bór                                                                              6. Białobrzegi
    Grzegorz Ancipow                                                            Katarzyna Krzyżewska
    Wiera Jermakow                                                               Anna Alicja Koronkiewicz

Domyślny kontrast Zwiększony kontrast 

Folder Gminy Augustów
wersja elektroniczna
KONTRAST
ROZMIAR CZCIONKI
Licznik odwiedzin


  Domyślny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Mala ksiazka wielki czlowiek
RODO